MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA

TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ/TGĐ-MXV ngày 26  tháng 02 năm 2019)

  1. Danh sách ký quỹ ban đầu giao dịch Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa
Stt Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Ngô CBOT Nông nghiệp CBOT/Globex 770 USD
2 Ngô mini CBOT Nông nghiệp CBOT/Globex 154 USD
3 Đậu tương Nông nghiệp CBOT/Globex 1,925 USD
4 Đậu tương mini Nông nghiệp CBOT/Globex 385 USD
5 Dầu đậu tương Nông nghiệp CBOT/Globex 495 USD
6 Khô đậu tương Nông nghiệp CBOT/Globex 1,320 USD
7 Lúa mỳ Nông nghiệp CBOT/Globex 1,375 USD
8 Lúa mỳ mini Nông nghiệp CBOT/Globex 275 USD
9 Cà phê Robusta Nông nghiệp Liffe London (ICE EU) 880 USD
10 Cà phê Arabica Nông nghiệp ICE US 2,970 USD

 

  1. Mức ký quỹ áp dụng cho từng đối tượng
  • Đối với khách hàng là nhà đầu tư cá nhân, mức ký quỹ ban đầu áp dụng bằng 120% mức ký quỹ ban đầu được công bố trong danh sách trên.
  • Đối với khách hàng là nhà đầu tư tổ chức, mức ký quỹ ban đầu áp dụng bằng 100% mức ký quỹ ban đầu được công bố trong danh sách trên.

Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi là một trong những công ty phái sinh hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.

Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi

ĐC: Lầu 3, Tòa nhà Việt Long – 95 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Website: http://dautuhanghoa.vn/