Đậu tương tháng 9

Xem thêm:

Nhận định thị trường ngày 13/7/2021

Đậu tương tháng 9 kết phiên tăng mạnh lên vùng 1357. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ dưới trung bình. Giá đóng cửa tăng nhẹ trên đường trung bình động 9 ngày và trên số xoay trục là tín hiệu tăng giá hôm nay. Mọi người canh đậu hồi về vùng 1344 rồi mua lên. Giá đậu tương có thể tăng lên vùng 1370.

Giá khô đậu tương tháng 9

Khô đậu tương

Giá khô đậu tương tháng 9 kết phiên tăng nhẹ lên mức 358. Chỉ số động lượng đang cắt xuống từ trên trung bình. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày và trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá nhẹ hôm nay. Mọi người canh Khô đậu hồi về vùng 354 rồi mua lên. Khô đậu tương có thể tăng lên vùng giá 361.

Giá dầu đậu tương tháng 9

Dầu đậu tương

Giá dầu đậu tương tháng 9 kết phiên tăng mạnh lên mức 63.21. Chỉ số động lượng đang cắt lên, ở cao trên trung bình. Giá đóng cửa tăng trên đường trung bình động 9 ngày và trên kháng cự đầu tiên là chỉ báo tăng giá hôm nay. Mọi người canh mua khi giá hồi về vùng 62.50. Dầu đậu tương có thể tăng lên mức giá 63.90.

Giá ngô tháng 9

ngô

Giá ngô tháng 9 kết phiên tăng mạnh lên mức 543. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ vùng quá bán. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày, trên hỗ trợ đầu tiên và ngay tại kháng cự mạnh. Mọi người quan sát thêm với Ngô, đợi xác nhận xu hướng rõ ràng rồi vào lệnh.

Giá lúa mỳ tháng 9

Lúa mỳ

Giá lúa mỳ tháng 9 kết phiên tăng mạnh lên mức 640. Chỉ số động lượng đang cắt lên, ở vùng quá bán. Giá đóng cửa tăng mạnh trên đường trung bình động 9 ngày và trên kháng cự thứ 3 là chỉ báo tăng giá hôm nay. Mọi người canh lúa mỳ hồi về vùng 630 rồi mua lên. Lúa mỳ nhiều khả năng tăng về vùng giá 645.

Đường thô tháng 10

Đường

Đường thô tháng 10 kết phiên giảm về mức giá 17.07. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ trên trung bình. Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá hôm nay. Mọi người canh đường hồi lên vùng 17.24 rồi bán xuống. Giá đường có thể giảm về vùng giá 16.80.

Cà phê Robusta tháng 9

Cà phê robusta

Cà phê Robusta tháng 9 kết phiên tạo cấy nến rút chân tại vùng giá 1743. Chỉ số động lượng đang cắt lên, ở trong vùng quá mua. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày và nằm trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá hôm nay. Mọi người canh cà phê hồi về vùng 1730 rồi mua lên. Giá cà phê Robusta có thể tăng lên vùng giá 1780.

Dầu cọ tháng 9

Dầu cọ

Dầu cọ tháng 9 kết phiên giảm về mức 3863. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, sát vùng quá mua. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày và trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá hôm nay. Mọi người chờ dầu cọ nhảy gap xong và xác nhận xu hướng rồi vào lệnh.

Ca cao tháng 9

Ca cao

Ca cao tháng 9 kết phiên tăng mạnh lên mức 2424. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ dưới trung bình. Giá đóng cửa đảo chiều tăng trên đường trung bình động 9 ngày và trên kháng cự thứ 2 là chỉ báo tăng giá hôm nay. Mọi người có thể canh ca cao hồi về vùng 2402 rồi mua lên. Cacao có thể tăng lên vùng giá 2450.

Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại Đồng Nai